O nama   |   Proizvodi   |   Kontakt  |    Reference  
 


 

 

Kontakt

Preduzeće KEDRA D.O.O.


MAKEDONSKA ULICA 21/23
11000 Beograd, Srbija


TEL: +381 11 337 37 30

TEL/FAX:+381 11 337 38 58


e-mail: kedra@eunet.rs

              Matični broj:17176625             

   PIB:100038540


Šifra delatnosti: 51700                 PDV:130870798
 

Tekući račun:240-0032932101500-56