O nama   |   Proizvodi   |   Kontakt  |    Reference  
Preduzeće KEDRA D.O.O.


Makedonska 21/23
11000 Beograd, Srbija
TEL: +381 11 337 37 30
TEL/FAX:+381 11 337 38 58
e-mail: kedra@eunet.rs

 

Zastupništva:

 

 


 

 

 

CEVI ZA GLAVNE NAFTOVODE I GASOVODE

(prečnika: 508-1,420 mm) se koriste za izgradnju cevovoda za glavni deo nafte  i gas i ostalih cevovoda

·                         Uzdužne zavarene  čelične cevi (prečnika: 508-1,420 mm; debljine zida: do 48 mm) zavarene pod  zaštitnim slojem;

·                         Uzdužne električno-zavarene čelične cevi (prečnika: 530 mm) zavarene induktivnim grejanjem visoke frekvence.

Električno-zavarene cevi prečnika  508-1,420 mm za koriste za izgradnju glavnih cevovoda za gas, cevovoda za naftu i cevovoda za naftne proizvode, uključujući i one zavarene pod zaštitnim slojem, merene pri radnim pritiskom do  12.5 MPa. Zbog visokih karakteristika naprezanja-izduženje njihovog osnovnog materijala i ivice, te cevi mogu da se uspešno koriste za izgradnju cevovoda u različitim klimatskim zonama, uključujući Polarne oblasti.

Električno-zavarene cevi prečnika 508-1,420 mm su zavarene pod zaštitnim slojem sa jednom uzdužnom ivicom i imaju spoljni sloj koji je otporan na koroziju. Kompanija, takođe, proizvodi čelične cevi prečnika 530 mm zavarene induktivnim grejanjem visoke frekvence sa jednom uzdužnom ivicom, koje takođe imaju spoljni sloj koji je otporan na koroziji. U zavisnosti od klase čelika, cevi mogu da se proizvedu sa većom otpornošću na koroziju i hladnoću i sa poboljšanim operativnim svojstvima pri radnoj temperaturi do minus 60°C.

Veličina i  aplikacija

 

Standard

Spoljni prečnik u mm

Debljina zida u  mm

Klasa jačine i klasa čelika

Aplikacija

 

 

Specifikacija 14-3-1573-96

530
630
720
820
1 020

7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
7,3 - 30,0
8,0 - 30,0
8,8 - 32,0

Klasa jačine
К50-К60

Izgradnja cevovoda za gas/sitovu naftu /naftne proizvode, uobičajene i polarne verzije, mereni  pri radnom pritisku do 5.4-9.8 Mpa.

Specifikacija 39-0147016-123-2000

530
630
720
820
1 020

7,0 - 16,0
7,0 - 16,0
7,0 - 16,0
8,0 - 16,0
10,0 - 16,0

Klasa jačine
K52
Čelik 09GSF

Izgradnja cevovoda za gas/naftu, industrijskih i terenskih vodova za transport sirove nafte i naftnih proizvoda, koji sadrže do  6% H2S, po obimu protoka saobraćaja. Cevi mogu da imaju spoljni i unutrašnji anti-korozivni sloj. One imaju karakteristike veće otpornosti na koroziju i hladnoću, i merene su pri radnom pritisku do 7.4 MPa.

Specifikacija 39-0147016-103-2000

530
630
720
820
1 020

7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
7,3 - 30,0
8,0 - 30,0
8,8 - 32,0

Klasa jačine
К48-К52
Čelik Ch-9SF

Izgradnja cevovoda za gas/naftu,industrijskih i terenskih vodova za transport sirove nafte i naftnih  proizvoda, koji sadrže do  6% H2S, po obimu protoka saobraćaja. Cevi mogu da imaju spoljni i unutrašnji anti-korozivni sloj. One imaju karakteristike veće otpornosti na koroziju i hladnoću, i merene  su pri radnom pritisku do 7.4 MPa. Kupac: Surgutneftegaz.

Specifikacija 14-ZR-28-99

530
630
720
820
1 020

11,0 - 24,0
11,0 - 24,0
11,0 - 30,0
11,0 - 30,0
11,0 - 32,0

Klasa jačine
К45
Čelik  14GB-Sh

Transport prirodnog gasa pri radnom pritisku od  5.5 – 12.5 Mpa sa niskim i srednjim sadržajem H2S,  kroz cevovod za  gas, unutar preduzeća koje proizvodi gas, većem broju klijenata koji se nalaze izvan Polarnih oblasti.

 

Specifikacija 14-ZR-28-99

530
630
720
820
1 020

7,0 - 24,0
8,0 - 24,0
8,0 - 26,0
9,0 - 26,0
10,0 - 26,0

Klasa jačine
К52-К60
Čelik 06GFBAA

Izgradnja cevovoda za gas/sirovu naftu/naftne proizvode, koji pokrivaju dugu relaciju,  mereni pri radnom pritisku do 9.8 MPa. Ove cevi su veće otpornosti na hladnoću.

Specifikacija 14-ZR-45-2001

530
630
720
820
1 020

8,0 - 16,0
8,0 - 16,0
8,0 - 16,0
9,0 - 16,0
10,0 - 16,0

Klasa jačine
К54

Izgradnja cevovoda za gas, koji pokrivaju dugu relaciju, uključujući i gornje koji su mereni pri 5.4 MPa i radnoj temperaturi do minus 60°C.

Specifikacija 1380-219-0147016-02

530
630
720
820
1 020

7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
7,3 - 24,0
8,0 - 24,0
8,8 - 24,0

Klasa jačine
К52

Uzdužne ivice zavarenih čeličnih cevi veće funkcionalne pouzdanosti za  KOGALYMNEFTEGAZ.

API 5L

508 (20") - 1422 (56")

7,1 - 31,8

Klasa jačine
Х42-Х70

Izgradnja cevovoda za gas/vodu/naftu, i u gasnoj i naftnoj industriji.  

GOST R 52079-2003

508
530
610
630
711
720
762
813
820
1 016
1 020
1 067

7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
8,0 - 30,0
8,0 - 30,0
8,0 - 30,0
8,0 - 30,0
8,0 - 30,0
9,0 - 32,0
9,0 - 32,0
9,0 - 32,0

Klasa jačine
К34-К60

Izgradnja i popravka cevovoda za gas/sirovu naftu/naftne proizvode, koji pokrivaju dugu relaciju,  za transport  ne-korozivnih proizvoda (prirodni gas, sirovu nafta, naftne proizvode) pri prekomernom radnom pritisku do  9.8 MPa i radnoj temperaturi od +50°C do - 60°C.

Specifikacija 14-ZR-70-2003

530
630
720
820
1 020

7,0 - 16,0
7,0 - 16,0
8,0 - 16,0
8,0 - 16,0
9,0 - 16,0

Klasa jačine (K38), 20 (K42), 17G1S, 17G1S - U (K52)

Izgradnja i popravka sistema grejanja cevovoda.

Specification 1383-011-48124013-2003

530
630
720
820
1 020

7,0 - 16,0
7,0 - 16,0
7,0 - 16,0
8,0 - 16,0
10,0 - 16,0

Klasa jačine
К52
Čelik 09 GSF

Izgradnja industrijskih i terenskih vodova, mereni pri radnom pritisku do  7.4 MPa za transport  sirove nafte i naftnih proizvoda, koji sadrže  6% H2S po obimu protoka saobraćaja. Ove cevi mogu imati spoljni i unutrašnji anti-korozivni sloj.  

Specifikacija 1303-09-593377520-2003

530
630
720
820
1 020

7,0 - 16,0
7,0 - 16,0
8,0 - 16,0
8,0 - 16,0
10,0 - 16,0

Klasa jačine
К52
Čelik 09GSF

Izgradnja cevovoda za gas/naftu, industrijskih i terenskih vodova, mereni na radnoj temperaturi do minus 60°C i radnom pritisku do   7.4 Mpa, za transport sirove nafte i naftnih proizvoda, koji sadrže do  6% H2S po obimu protoka saobraćaja. Ove cevi mogu imati spoljni i unutrašnji anti-korozivni sloj.  

ISO 3183-3

508 - 1067

7, 1 - 31,8

Jačina Kh52-Kh70
Čelik L360MS - L485MC

Izgradnja cevovoda za gas/sirovu naftu, mereni pri radnom pritisku od  12.5 MPa. Ove cevi mogu imati spoljni PVC sloj.

Specifikacija 1303-006.2-593377520-2003

530
630
720
820
1020
1220

7,0 - 24,0
8,0 - 24,0
8,0 - 25,0
8,0 - 25,0
10,0 - 25,0
10,0 - 16,0

Klasa jačine
К48-К56
Čelik 20F, 09GSF, 13KhFA, 08KhMFChA, 15KhMFA

Izgradnja terenskih cevovoda veće funkcionalne pouzdanosti, otpornosti na koroziju i hladnoću, za transport sirove nafte, naftnih proizvoda, slatke vode i vode iz cisterne pri radnom pritisku do  7.4 MPa.

Specifikacija 14-1-5491-2004

530
630
720
820
1020

7,0 - 24,0
7,0 - 24,0
8,0 - 25,0
8,0 - 25,0
10,0 - 25,0

20 - KSKh

Izgradnja sistema koji skupljaju naftu  (za transport gasa koji izaziva koroziju, nafte i morske vode) koji će da funkcionišu i u uobičajenim klimatskim uslovima, i u Sibiru i u Polarnim oblastima.  

Specifikacija 1381-006-05757848-2004

530
630
720
820
1020
1220
1420
508-1422 sa spektrom veličine prema  API 5L

10,0 - 31,0
10,0 - 32,0
10,0 - 32,0
10,0 - 32,0
10,0 - 32,0
12,0 - 32,0
14,0 - 32,0

Klasa jačine
K52-K60, Kh56- Kh70

Izgradnja cevovoda koji pokrivaju dugu relaciju,  mereni pri radnom pritisku do  9.8 Mpa, za transport gasa koji ne izaziva koroziju.

Specifikacija 1381-007-05757848-2005

530
630
720
820
1020
1220

7,0 - 31,0
8,0 - 32,0
8,0 - 32,0
8,0 - 32,0
10,0 - 32,0
12,0 - 32,0

Klasa jačine
К42-К60

Izgradnja, popravka i rekonstrukcija linearnih delova, reduktora i površinskih kapaciteta cevi za naftu i naftne proizvode, koje pokrivaju dugu relaciju, merene  pri radnom pritisku do  9.8 MPa.

GOST 20295-85

530-820

7,0-12,0

Klasa jačine
К38-К52

Izgradnja cevovoda za gas, naftu i naftne proizvode, koji pokrivaju dugu relaciju, industrijskih i terenskih vodova.

GOST 10704-91 GOST 10706-76

530-1020

7,0-32,0

Ugljeni i nisko-legirani čelik

 Izgradnja cevovoda i brojnih struktura.  

Specifikacija 14-ZR-01-93

530

7,1-16,0

Klasa jačine
К54, К60

Izgradnja cevovoda za gas /naftu/naftne proizvode, koji pokrivaju dugu relaciju, mereni pri radnom pritisku od 7.4 Mpa.