O nama   |   Proizvodi   |   Kontakt  |    Reference  
Preduzeće KEDRA D.O.O.


Makedonska 21/23
11000 Beograd, Srbija
TEL: +381 11 337 37 30
TEL/FAX:+381 11 337 38 58
e-mail: kedra@eunet.rs

 

Zastupništva:

 

 


 

 

 

Osovinski slogovi

Osovinski slogovi za železničke  teretne i putničke vagone:

·                         Noviizgrađeni osovinski slogovi (NANW – Nova osovina i nov monoblok točak);

·                         Nov osovinski slog  bez opreme za osovine;

·                         Opravka osovinskih slogova sa zamenom pojedinih elemenata (OANW – Korištena osovina – nov monoblok točak).